Dine idé. Vår kunnskap.
ForNy Invest er et investeringsselskap med to investeringsområder:  

-    Utvikling i Barentsregionen
ForNy Invest vil gjennom kompetanse og investeringer bidra aktivt til å styrke prosjekter og virksomheter som fokuserer på innovasjon for vekst og nyskapning i Barentsregionen.
Vårt mål er å være en pådriver for utvikling av et mangfold i næringslivet i regionen.

-    Innovasjon for et bærekraftig samfunn
Med et teknologisk ståsted og god innsikt i globale trender vil ForNy Invest bidra finansielt til kommersialisering av teknologi for et mer bærekraftig samfunn.